Meniu Uždaryti

RENGINYS VERDENĖS PROGIMNAZIJOS VGK NARIAMS

Kovo 20 dieną Litorinos mokykloje vyko gerosios patirties renginys „Vaiko gerovės komisijos ir mokyklos bendruomenės sąveika teikiant pagalbą mokiniui ir jo šeimai“. Renginys buvo skirtas Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos Vaiko gerovės komisijos nariams. Mokyklos direktorė Renata Aglinskienė pademonstravo, kaip įstaigoje pritaikoma ugdymosi aplinka skirtingų specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Razokienė apžvelgė VGK darbo ypatumus. Mokyklos psichologė Indrė Baublytė-Bružienė pasidalino praktiniais patarimais ugdant mokinius, turinčius elgesio ir emocijų sutrikimų ir pristatė pranešimą „Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų ugdymas pradinėse klasėse: praktinė patirtis“. Mokyklos logopedė Toma Žukauskienė skaitė pranešimą „Ugdomosios veiklos sunkumai ir jų sprendimo būdai ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių“.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą