Meniu Uždaryti

Asmens duomenų apsauga

Klaipėdos Litorinos mokykla, įstaigos kodas 191894995, buveinės adresas Smiltelės g. 22, LT-93146 Klaipėda (toliau – Mokykla) itin vertina ir saugo Duomenų subjektų privatumą, todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Mokyklos interneto svetainėje www.litorina.klaipeda.lm.lt. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Mūsų įstaigos Duomenų apsaugos pareigūnas yra UAB “Privacy Partners” duomenų apsaugos ekspertų komanda, kuri padeda mums spręsti visus su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus bei problemas.

Į DAP turėtumėte kreiptis, kai:

 • Gaunate asmens paklausimą dėl įstaigos tvarkomų jo asmens duomenų;
 • Gaunate Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) prašymą pateikti informaciją dėl gauto skundo, nurodymą ar sprendimą;
 • Pastebėjote nebūdingą veiklą, susijusią su duomenimis ar sistemomis, kuriose tvarkomi duomenys;
 • Pradedate naują asmens duomenų tvarkymo veiklą ar koreguojate jau esamą;
 • Ketinate sudaryti sutartį, kurioje tvarkomi asmens duomenys;
 • Gavote kitos organizacijos ar asmens prašymą pateikti jiems duomenis;
 • Keičiasi įstaigos veiklos sritį liečiantys teisės aktai ir tai daro poveikį asmens duomenų tvarkymui;
 • Turite bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ir/ar apsauga

Kur ir kaip kreiptis

 

 • Rašyti el. paštu gdpr@privacypartners.lt. Siųsdami laišką pasistenkite kuo tiksliau aprašyti kreipimosi priežastį, esant galimybei, prisekite papildomus dokumentus. Užklausa bus užregistruota „Privacy Partners” sistemoje, Jūs gausite automatinį sistemos atsakymą, kad užklausa užregistruota. Kai užklausai spręsti bus priskirtas atsakingas „Privacy Partners“ darbuotojas, sistema Jus apie tai informuos. Taip pat Jūs gausite pranešimus, kai pasikeis Jūsų užklausos būsena.

 

 • Jei atvejis skubus, prašome skambinti visą parą veikiančiai Privacy Partners skubios pagalbos tarnybai tel: +370 5 254 8240. 

 

Kokiais tikslais tvarkomi Jūsų duomenys?

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Mokykla tvarko asmens duomenis šiuo pagrindiniu tikslu – pradinio ir pagrindinio ugdymo paslaugų teikimo tikslais. Platesnė informacija skelbiama patvirtintose Mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, kurios publikuojamos Mokyklos interneto svetainės www.litorina.klaipeda.lm.lt kategorijoje Duomenų apsauga.

 

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi Mokyklos sekretoriato el. pašto adresu sekretore@litorina.klaipeda.lm.lt?

Jūs galite Mokyklos sekretoriato el. pašto adresu sekretore@litorina.klaipeda.lm.lt pateikti šiuo savo asmens duomenis: Vardas; Pavardė; Telefono numeris; Elektroninio pašto adresas ar k.t. Jūsų laisvanoriškai pateikiamus asmens duomenis.

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Reglamento 6 str. 1a dalis.), t. y. Jūs savanoriškai sutikote pateikti duomenis.

 

Kiek laiko saugomi Jūsų duomenis?

Elektronine forma pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo duomenų pateikimo momento.

Kam Mokykla teikia ar gali teikti asmens duomenis?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Be kita ko, Mokykla asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Mokyklai tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (pvz., kompiuterių tinklą prižiūrinti informacinių technologijų įmonė ar centralizuota buhalterinę apskaita teikianti įstaiga). Taip pat kitoms valstybinės įstaigos įstatymų nustatyta tvarka.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS (angl. „COOKIES“)

 

 

Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote Mokyklos interneto svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

 

Kam mes naudojame slapukus?

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau Mokyklos internetinėje svetainėje www.litorina.klaipeda.lm.lt, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir Mokyklos teikiamas formalaus ugdymo paslaugas.

 

Teisėtas pagrindas – Mokyklos teisėti interesai užtikrinti internetinės svetainės www.litorina.klaipeda.lm.lt funkcionalumą.

 

Mokyklos interneto svetainėje įprastai naudojami šie slapukai:

Slapukas Turinys Galiojimo laikas Domenas Ar slapukas būtinas?
PHPSESSID c071854615ad0a0916326134d26c200b Pasibaigus naršymo sesijai www.litorina.klaipeda.lm.lt TAIP
cmp_id 921768 12 mėn. www.litorina.klaipeda.lm.lt TAIP
cmp_key af231b 12 mėn. www.litorina.klaipeda.lm.lt TAIP

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Mokyklos darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie įstaigos klientus, įskaitant ir Mokyklos interneto svetainės lankytojus.

Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į Mokyklą su prašymu suteikti informaciją apie Mokyklos tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip Mokykla juos tvarko;
 • kreiptis į Mokyklą su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į Mokyklą su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Mokykla arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Mokyklai ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Mokykla tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į Mokyklos duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu sekretore@litorina.klaipeda.lm.lt arba registruotu paštu adresu Smiltelės g. 22, LT-93146 Klaipėda. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

 

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

Mokyklai atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.litorina.klaipeda.lm.lt.

ASMENS TEISĖ

Asmuo turi teisę:

 • Gauti informacijąapie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažintisu savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisytineteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti(teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apribotisavo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui

(„duomenų perkeliamumas“).

VEIKLOS ĮRAŠŲ TVARKYMO APRAŠAS

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą