Meniu Uždaryti

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMOS

KLAIPĖDOS LITORINOS MOKYKLOS KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMOS

 1. Pamokos kokybės gerinimas naudojant įtraukiojo ugdymo elementus ir teikiant kolegialią pagalbą pedagogams, ugdantiems vaikus turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių. (Litorinos mokyklos specialistų dalyvavimas pamokose užsakovų ugdymo įstaigose). Lektorės:  Aglinskienė, T. Žukauskienė, I. Baublytė-Bružienė.
 2. Pagalba mokyklos komandai, dirbančiai su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais įtraukties kontekste. Lektorės: Aglinskienė, T. Žukauskienė, I. Baublytė-Bružienė.
 3. Specialiųjų poreikių turinčių asmenų įtraukties stiprinimas pritaikant Lietuvos Jūrų muziejaus erdves. Lektorės: Aglinskienė, T. Žukauskienė, I. Baublytė-Bružienė.
 4. Emocinis mokytojo intelektas. Psichologinės įtampos, nuovargio, perdegimo labirintai pedagoginiame darbe – kaip rasti išėjimą? Lektorė I. Baublytė-Bružienė.
 5. Komandinio darbo svarba ugdant elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus. Lektorės: Aglinskienė, T. Žukauskienė, I. Baublytė-Bružienė.
 6. Emocinis intelektas ir bendradarbiavimo įgūdžių stiprinimas pedagoginiame komandiniame darbe, dirbant su specialių ugdymo poreikių turinčiais vaikais. Lektorės: Aglinskienė, I. Baublytė-Bružienė.
 7. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, fizinės, psichinės ir socialinės raidos ypatumai. Lektorės: Aglinskienė, I. Baublytė-Bružienė.
 8. Mini sensorinių sodų kūrimas mokyklinėje aplinkoje vaikų su specialiaisiais poreikiais įtraukčiai gerinti. Lektorės: Aglinskienė, I. Baublytė-Bružienė.
 9. Nesudėtingos, bet veiksmingos skaitmeninių priemonių kūrimo programos, padedančios įgyvendinti įtraukiojo ugdymo principus. Lektorė S. Koroliovė.
 10. Veiksmingiausios skaitmeninių priemonių kūrimo programos, padedančios sukurti įtraukiojo ugdymo(si) aplinką. Lektorė S. Koroliovė.
 11. Inovatyvios įtraukiojo ugdymo(si) aplinkos kūrimas nuo stalo žaidimų iki interaktyvių užduočių. Lektorė S. Koroliovė.
 12. Ugdomieji žaidimai įtraukiojo ugdymo kontekste. Lektorė S. Koroliovė.
 13. Skaitmeninės užduotys ir žaidimai įdomesniam mokymui(si). Lektorė S. Koroliovė.
 14. Inovatyvi STEAM integracija į SEU. Lektorės: S. Koroliovė, E. Žąsinienė.
 15. „Programa „Edu Games“ – įtraukiojo ugdymosi aplinkos kūrimo pagalbininkė“ Lektorė S. Koroliovė
 16. Praktiniai mokymai „Mokytojų padėjėjų vaidmuo – nuoseklios strategijos kūrimas“. Lektorės: Sigita Koroliovė, Toma Žukauskienė
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą