Meniu Uždaryti

Naujienos 2011-03-21

„IKT IR KITŲ INOVATYVIŲ MOKYMO(SI) METODŲ TAIKYMO UGDANT SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ MOKINIUS PRADINĖSE KLASĖSE KOKYBĖ“

Kovo 10dieną pasibaigė projektas „pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“. Spec. pedagogė Sigita Liukpetrienė, pradinių klasių mokytoja Erlanda Rimšienė ir lietuvių kalbos mokytoja Sigita Koroliovė nuo rudens mokėsi pažinti vaikus; rengti programas, ugdančias mokinių kompetencijas; naudoti inovatyvius ugdymo metodus; kurti interaktyvias mokymo priemones, padėsiančias organizuoti kokybišką specialaus ugdymo procesą.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą