Meniu Uždaryti

Naujienos 2010-12-14

Gruodžio 13-14 dienomis Klaipėdoje vyksta projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ seminaras „IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo galimybės ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius pradinėse klasėse“, kurį veda ugdymo plėtotės centro apmokytos švietimo konsultantės Vida Makutienė iš Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos ir Neringa Juščiuvienė iš Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos.

Tai jau antrasis šio projekto seminaras. Pirmajame pedagogės Sigita Koroliovė, Sigita Liukpetrienė ir Erlanda Rimšienė sėmėsi patirties apie specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymą inkliuzinėje aplinkoje. Gruodžio mėnesio seminaras dalyvėms suteiks galimybę išmokti kurti interaktyvias mokymo priemones, padėsiančias individualizuoti ir diferencijuoti mokinių ugdymą.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą