Meniu Uždaryti

MUZIKINIS UGDYMAS BATMANE

Gegužės mėnesį penkios Klaipėdos Litorinos mokyklos mokytojos ir pagalbos mokiniui specialistės lankėsi Turkijoje, Batmano provincijoje, garsėjančioje ne tik didžiausiu naftos telkiniu šalyje, bet ir kurdų istorija. Vizito tikslas buvo „ERASMUS+“ projekto „Muzikai nėra kliūčių“ (Music knows no barriers) veikla – šešėliavimo praktika (job shadowing) Batmano Belde Ozel Egitim mokykloje siekiant padėti individualių poreikių turintiems vaikams siekti geresnių ugdymo rezultatų pasitelkiant muziką.

Lietuvos delegaciją priėmusi mokykla atsidarė vos prieš metus. Ji gali didžiuotis erdviomis patalpomis, moderniomis priemonėmis. Įstaigos specialieji pedagogai, ugdantys autizmo spektro sindromą, intelekto sutrikimą turinčius mokinius, integruoja  muzikos, ritmikos, dainavimo, šokių metodus į įvairias disciplinas. Uostamiesčio specialistės dalyvavo tradicinėse pamokose, kuriose įsitikino, kad muzikos įtraukimas ne tik gerina vaikų emocinę pusiausvyrą, ne tik padeda išvengti ar palengvinti stresines situacijas, emociškai pailsėti, bet ir palengvina mokomosios medžiagos suvokimą ir įsiminimą, lavina motoriką ir koordinaciją, suteikia vaikams galimybę atskleisti savo kūrybinius gebėjimus, prisideda prie ugdytinių savivertės kilimo, mokymosi rezultatų augimo. Muzikos pamokose mokiniams suteikiama galimybė gilinti dainavimo, šokio, grojimo pasirinktais šiuolaikiniais ar kurdų tautiniais instrumentais.

Vizito organizatoriai „ERASMUS+“ projekto dalyvėms pateikė staigmeną pasiūlydami susipažinti su skirtingo lygio mokyklomis ir jų darbo specifika. Todėl antroji šešėliavimo diena vyko Batmano Ozel Egitim Uygulama specialiojoje mokykloje. Negalėdami pasigirti ypatingai gera materialine baze šios mokyklos darbuotojai parodė, kaip galima bet kurį buityje naudojamą daiktą paversti muzikos, ritmikos, klausos, motorikos, judesio ir koordinacijos lavinimo prietaisu ir tuo pačiu skiepyti vaikams tvarumo įpročius. Įstaigos bendruomenė taip pat pradžiugino pažintimi su kurdų tradiciniais muzikos instrumentais ir savo krašto folkloru. Trečią dieną darbas persikėlė į netikėtą erdvę – privatų Bismilio miesto Simya licėjų, kuriame buvo pademonstruota, kaip ugdomi gabūs vaikai, gebantys virtuoziškai valdyti ne tik klasikinius, bet ir kurdų tautos instrumentus.

Po trumpos pertraukos, skirtos pažinčiai su turtinga Batmano provincijos istorija ir įspūdingomis Tigro upės apylinkėmis, darbas turėjo vykti profesinėje mokykloje, ugdančioje individualių poreikių turinčius vaikus. Tačiau planus sujaukė nemalonus įvykis – gegužės 7 dieną iš mokyklos už nesuderinamą su mokyklos taisyklėmis elgesį pašalintas mokinys nušovė Stambulo privačios vidurinės mokyklos direktorių Ibrahimą Oktuganą. Tūkstančiai mokytojų ir švietimo profesinių sąjungų narių gegužės 10 dieną Ankaroje, Stambule ir kitose Turkijos provincijose surengė demonstracijas, protestuodami prieš smurtą mokyklose ir reikalaudami saugių darbo sąlygų mokytojams.

Nors šešėliavimo darbas nutrūko, tačiau muzikinio projekto dalyvių laukė dar du vizitai. Pirmasis buvo Batmano mokslo ir meno centre, kuriame ir mokiniai, ir mokytojai nemokamai lavina savo meninius gebėjimus, gilinasi į STEAM disciplinas. Antrasis vizitas suteikė galimybę apibendrinti patirties sėmimosi savaitę Batmano provincijos nacionaliniame švietimo direktorate. Generalinis direktorius Mahmut Kurtaran papasakojo apie Turkijos švietimo politiką, pabrėžė, kad specialiajam ugdymui šalyje yra skiriamas didelis dėmesys (tuo Lietuvos komanda tikrai galėjo įsitikinti), aptarė pastangas įtraukiojo ugdymo srityje, neslėpė, kad kurdami mokyklą visiems susiduria su sunkumais. Direktorato vadovas domėjosi mūsų šalimi, teiravosi apie Lietuvos švietimą ir, žinoma, laukė lietuvių komentarų apie darbą mokyklose ir apie patirtus įspūdžius svetingajame Batmane.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą