Meniu Uždaryti

„MUZIKA NEPAŽĮSTA KLIŪČIŲ“

Naujus mokslo metus Klaipėdos Litorinos mokykla pradeda su nauju mokymosi ir tobulėjimo galimybių suteikiančiu ERASMUS+ programos projektu „Muzika nepažįsta kliūčių“.

2022 metais mūsų mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla. Muzikos pamokas galėjo lankyti tik 10 mokinių. Stebėdami vaikų, lankančių muzikos mokyklą, socialinius, emocinius ir akademinius pokyčius, supratome muzikos įtaką specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų lavinimui(si). Pagal LR ŠMSM įstatymus, padidinti savaitinių pamokų krūvį pridedant papildomų muzikos pamokų negalima, todėl sukursime muzikinę-terapinę aplinką visiems mokyklos mokiniams integruodami muzikinį ugdymą į įvairias disciplinas. Tam būtina įgyti papildomų muzikos ugdymo žinių ir kompetencijų, praktinių įgūdžių ir pasitikėjimo savimi. Projekto tikslas – ne apsirūpinti muzikos instrumentais, bet panaudoti muziką kaip priemonę, prisidedančią prie neįgalaus vaiko saviraiškos, santykių su aplinka savireguliacijos, socialinės, fizinės ir psichologinės raidos.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą