Meniu Uždaryti

KLAIPĖDOS LITORINOS MOKYKLOS STEAM KLUBO 2019 METŲ ATASKAITA

STEAM idėja mūsų mokykloje skinasi kelią lėtai. Bet juk ir sugalvota verslo idėja ne iš karto pradeda duoti pelną. Kaip ir versle, naujos idėjos skeptikų Litorinos mokykloje kol kas yra daugiau nei jos šalininkų. Šiemetinės respublikinės mokytojų metodinės konferencijos pavadinimas „STE(A)M modelis Lietuvos švietime: ar tikrai viskas taip paprasta?“ sufleruoja, jog šis kelias ir neturi būti lengvas. Įdomiausia tai, kad STEAM ugdymo užuomazgos mūsų mokykloje stebimos ne vienerius metus, tačiau mokytojai to nesusieja su nepažįstamu akronimu ir galvoja, kad jiems nepavyks įgyvendinti šio ugdymo vizijos.

Sprendimas prisijungti prie STEAM mokyklų tinklo atsirado tik prieš metus, todėl rengdami pirmųjų metų veiklos planą įtraukėme gerai apgalvotas ir nesudėtingas sritis siekdami neperdegti ir nesužlugdyti tokios gražios iniciatyvos. Ne visos plano sritys buvo įgyvendintos (apie tai kalbėsime planuodami antrųjų metų veiklą), tačiau norisi pasidžiaugti pirmaisiais darbais:

  • STEAM ugdymas vyksta kasmetinėje Gamtos mokslų savaitėje, kurios metu vyksta tradicinė viktorina Žemės dienai paminėti.

https://www.litorina.klaipeda.lm.lt/index.php?mod=news&type=0&id=967

 

  • Gamtos mokslų savaitės kulminacija – „Jaunojo mokslininko diena“, įrodanti, kad STEAM ugdymas mūsų mokykloje vyksta.

https://www.litorina.klaipeda.lm.lt/index.php?mod=news&type=0&id=963

 

  • Praėjusių metų mokyklos konkursas „Gera pamoka“ kvietė dalintis užsiėmimų, į kuriuos įtrauktas STEAM ugdymas, idėjomis.

https://www.litorina.klaipeda.lm.lt/index.php?mod=news&type=0&id=971

 

  • Gamtos mokslų populiarinimas, leidęs mokiniams pajusti gamtos mokslų eksperimentų žavesį, yra vienas iš pagrindinių biologijos mokytojos, STEAM klubo narės Renatos Aglinskienės tikslų. Trys ypatingo vaikų susidomėjimo sulaukę užsiėmimai pristatomi STEAM klubo puslapyje.

https://litorina.klaipeda.lm.lt/index.php?mod=projects&type=2&id=187

 

  • Mokykloje plečiama skaitmeninių technologijų bazė: įrengta trečia planšečių klasė, kurioje netrukus bus įdiegta MozaBook programa; mokykla įsigijo edukacinių bitučių.

https://www.litorina.klaipeda.lm.lt/index.php?mod=news&type=0&id=1011

 

Klaipėdos Litorinos mokykloje mokosi įvairių raidos sutrikimų mokiniai, kuriems, ypač turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, įprastas pamokos formatas netinka, todėl pagrindinė STEAM klubo užduotis ateinantiems metams bus siekis įrodyti, jog mokyklos bendruomenė yra pajėgi sukurti naują ugdymo(si) modelį, padėsiantį sudominti vaikus, turinčius mokymosi sunkumų ir (ar) praradusius mokymosi motyvaciją.

Naujas STEAM klubo metinis planas bus svarstomas vasario pirmąją savaitę, tačiau jau dabar galiu pasakyti, kad numatyta pademonstruoti, kaip ugdymą organizuoja planšečių klases turintys mokytojai, pristatyti šių metų mokyklos naujieną – edukacines bitutes. Mano asmeninis indėlis į STEAM klubą bus ugdymo turinio kūrimas naudojant šiais metais įsigytą MozaBook programą.

 

Klaipėdos Litorinos mokyklos mokytoja

Sigita Koroliovė

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą