Meniu Uždaryti

KLAIPĖDOS LITORINOS MOKYKLOS KOMPETENCIJŲ KABINETO STEAM KLUBO VEIKLOS PLANAS 2020 M.

Eil. Nr. Veikla Data Pastabos
1.  STEAM klubo susitikimas, metų darbo plano sudarymas. 2020-02-19  
2. Pasirengimas platformos „STEM School Label“ savarankiško vertinimo formos pildymui. 2020 m. vasario–kovo mėn. Kontrolinių sąrašų studijavimas.
3. Platformos „STEM School Label“ savarankiško vertinimo formos pildymas. 2020 m. kovo–balandžio mėn.  
4. 2020–2021 m. m. Ugdymo plano rengimas,  įtraukiant STEAM ugdymą į formalųjį ir neformalųjį ugdymą. 2020 m. gegužės–birželio mėn. Darbą vykdys Ugdymo plano rengimo grupė.
5. Patyriminio ugdymo modelio kūrimas. 2020-08  
6. STEAM renginių organizavimas mokyklos ir miesto akademinei visuomenei. Nuolat Išsamiau 2020 m. mokyklos Veiklos plane.
7. Atvirų STEAM veiklų pristatymas; dalijimasis ištekliais, reikalingais minėtų veiklų vykdymui. Nuolat Išsamiau 2020 m. mokyklos Veiklos plane.
8. STEAM ugdymo mokymai klubo nariams. Nuolat  
9. Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose, susijusiuose su STEAM ugdymu. Nuolat  
10. Bendradarbiavimas su STEAM tinklo mokyklomis. Nuolat  
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą