Meniu Uždaryti

ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ METAI

Klaipėdos Litorinos mokyklos integruotas formaliojo ir
neformaliojo ugdymo projektas, skirtas Etnografinių regionų metams

Projekto idėja. Lietuvos respublikos vyriausybės
nutarimas dėl Etnografinių regionų metų veiksmų plano patvirtinimo (2014 m.
liepos 22 d. Nr.745 Vilnius).

Projekto tikslas. Skatinant bendruomeniškumą ir
ugdant pilietiškumą, per integruotus formaliojo ir neformaliojo ugdymo
užsiėmimus atskleisti Lietuvos etnografinių regionų istorinę reikšmę ir jų
savitumo puoselėjimo svarbą.

Projekto uždaviniai:

1. Telkti mokyklos bendruomenę siekiant bendro
tikslo.

2. Prisimenant savo giminės istorijas ir su jomis susijusius
artefaktus, ugdyti pilietiškumą ir stiprinti ryšį tarp kartų.

3. Skatinti kūrybiškumą išradingai pateikiant projektui
sukauptą medžiagą.

Projekto veiklos:

I. Lietuvių kalba:

· Nubraižę Lietuvos žemėlapį, suskirstys jį į penkis
etnografinius regionus ir piešdami bei rašydami komentarus pristatys kiekvieno
regiono ypatumus.

· Susipažinę su gotikiniais rašmenimis, transliteruos
Mažosios Lietuvos raštus.

· Nuspalvinę etnografiniais simboliais išmargintas
mandalas, aiškinsis kiekvieno ženklo reikšmę ieškodami informacijos knygose bei
internete.

· Parengs metodinę priemonę „Lietuvių liaudies darbo
dainos“.

II. Geografija: Nubraižę regioninį Lietuvos
žemėlapį, apibūdins kiekvieną regioną pagal geografinius požymius.

III. VMG kulinarinis klubas: Iškeps
„Razinkų pyragą“ pagal Gargždų krašto muziejaus Priekulės filialo spaudos
fonduose esantį autentišką pajūrio krašto šeimininkių receptą.

IV. Technologijos: Rinks įvairius tekstilės
pavyzdžius, iliustruojančius skirtingiems regionams būdingus raštus bei
ornamentus.

V. Dailė:

· Paruoš iliustracinę medžiagą apie tai, kaip atrodė
etnografinės lietuvių sodybos ar jų fragmentai.

· surinks molinių puodynių ekspoziciją ir paruoš bei
apipavidalins eksponatams skirtą stendą.

VI. Istorija:

· Peržiūrėję Kupiškio ir Rokiškio krašto buities daiktų
parodą klasėje, sužinos senovinių daiktų pavadinimus bei jų paskirtį ir įgytas
žinias įtvirtins spręsdami duotą testą.

VII. Choreografija: Susipažinę su
etnografinių regionų tautinio kostiumo detalių ypatumais, tinkamomis spalvomis
nuspalvins tautiniais rūbais apsirengusių žmonių figūras.

VIII. Pradinis ugdymas (1): Susipažinę su
etnografiniuose regionuose populiariais namų interjero puošybos būdais
(popieriaus karpiniais, sodais), iš popieriaus iškarpys nesudėtingą horizontalų
(armonikėlės principu) karpinį, tinkantį lentynos papuošimui.

IX. Pradinis ugdymas (2): Susipažinę su
etnografiniuose regionuose populiariais namų interjero puošybos būdais
(popieriaus karpiniais, sodais), iš šiaudelių padarys nesudėtingą aukštaičių
sodą.

X. Biologija: Susipažinę su Lietuvos
sodybose moterų puoselėjamais gėlių darželiais, aprašys ir iliustruos
populiariausius darželių augalus.

XI. Visi dalykai: Rinks įvairią vaizdinę
medžiagą, atspindinčią savo šeimos kartų ir etnografinių regionų ryšį.

Projekto vertė:

1. Bendruomeniškumo puoselėjimas. Norėdami
įgyvendinti projekto tikslus ir uždavinius, projekte dalyvaujanti bendruomenė
dirbs kartu.

2. Pilietiškumo ugdymas. Prikeldama iš
užmaršties savo šeimų narių ir jų asmeninių daiktų istorijas, bendruomenė
ugdysis pilietiškumo jausmą.

3. Kūrybiškumo skatinimas. Rinkdama įvairią
etnografinę medžiagą, bendruomenė kūrybiškai pateiks faktus bei pristatys
asmeninėse šeimų istorijose etnografinę svarbą turinčius daiktus.

4. Ryšių tarp kartų stiprinimas. Dirbdami
komandoje, kelių kartų atstovai kurs šiltus ir draugiškus santykius.

Projekto sklaida:

1. Mokyklos internetiniame puslapyje. 2. Socialiniame tinkle
Facebook. 3. Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos organizuojamoje
Klaipėdos miesto mokyklų mokinių konferencijoje „LIETUVOS ETNOGRAFINIAI
REGIONAI: ISTORINIS IR KULTŪRINIS SAVITUMAS“ (2015 m. balandžio mėn. 23 d.).

Projekto dalyviai: 1–10 klasių mokiniai, mokinių
šeimų nariai, Litorinos mokyklos pedagogai.

Projekto laikas. 2015 m. balandžio mėn.–gruodžio
mėn.

Pastaba. Projekto vykdymo metu galimas įvairių
veiklų papildymas ir koregavimas.

Projekto iniciatorius. Dailės, technologijų ir
geografijos mokytoja Jolita Stumbrienė.

Projekto koordinatoriai: lietuvių kalbos
mokytoja Sigita Koroliovė, istorijos ir pilietiškumo ugdymo mokytoja Kristina
Rimkienė, biologijos mokytoja Renata Aglinskienė, choreografijos mokytoja Diana
Mockuvienė, pradinio ugdymo mokytojos Erlanda Rimšienė ir Rima Baltrimienė.

 

Galerija

ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ METAI

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą