Meniu Uždaryti

BENDRAVIMO GALIA IR VERTĖ

2023–2024 mokslo metais sutrikusios klausos mokiniai dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte „BENDRAVIMO GALIA“. Penkių šalių 12–19 metų mokiniai visus mokslo metus ugdėsi bendravimo įgūdžius, mokėsi bendrauti su įvairių poreikių turinčiais žmonėmis. Įgytas žinias ir gebėjimus projekto dalyviai sudėjo į žaidimus, didinančius supratimą apie veiksmingo bendravimo svarbą; vaizdo reportažus, kuriuose dramos terapijos pagalba mokoma skirti teigiamą ir neigiamą bendravimą; komiksus, atskleidžiančius vaikų ir jų šeimos narių bendravimo ypatumus; skaitmeninę knygutę, lavinančią komunikavimo ir skaitmenines kompetencijas, pristatančią įvairias komunikavimo situacijas ir jų sprendimo būdus.

https://www.storyjumper.com/book/read/171179891/A-DAILY-STORY-OF-OUR-COMMUNICATION-SKILLS

Projekto metu įvyko daug nuotolinių susitikimų, kurių metu vaikai galėjo pabendrauti ir raštu, ir žodžiu, papasakoti apie save, perduoti vienas kitam šventinius linkėjimus. Virtualūs susitikimai kėlė mokinių savivertę, gerino bendravimo įgūdžius, bendri darbai – logotipai, plakatai, stendai, kalendoriai ir kt. – kėlė mokymosi motyvaciją, padėjo atsiskleisti kūrybiškumui, lavino gimtosios ir anglų kalbos įgūdžius.

Projekto mokytojų komanda sukūrė metodinių priemonių ir žaidimų rinkinius, kuriuos, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir galimybes, galima įtraukti į įvairius mokymo dalykus. Litorinos mokyklos mokytoja Sigita Koroliovė savo ir kolegų kurtomis priemonėmis pasinaudojo lietuvių kalbos pamokose ir klasės valandėlėse, skirtose kalbai lavinti ir gyvenimo įgūdžiams formuoti. Kaip projekto metu sukurtus produktus įtraukė į ugdymą Italijos, Ispanijos, Graikijos, Lietuvos, Rumunijos ir Turkijos ugdytojai, sužinosite pavartę skaitmeninę knygą.

https://www.storyjumper.com/book/read/172110801/THE-POWER-OF-COMMUNICATION

Visos projekto veiklos atskleistos mokytojo Hasan İNCE finaliniame vaizdo reportaže.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą