Meniu Uždaryti

Mokyklų tobulinimo programos (MTP plius) projekto dalis, kurios tikslas – modernizuoti šalies pradinį ir specialųjį ugdymą, diegiant inovatyvius mokymo metodus ir IKT.

Ugdymo plėtotės centro vykdomame projekte „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ dalyvaus specialioji pedagogė Sigita Liukpetrienė, pradinių klasių mokytoja Erlanda Rimšienė, lietuvių kalbos mokytoja Sigita Koroliovė ir anglų bei informacinių technologijų mokytoja Loreta Jurkuvienė. 

Šis projektas yra sudėtinė Mokyklų tobulinimo programos (MTP plius) dalis ir bus įgyvendinamas pagal trišalę finansavimo ir administravimo sutartį, pasirašytą Švietimo ir mokslo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Ugdymo plėtotės centro. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d. 

Pagrindinis projekto tikslas – modernizuoti šalies pradinį ugdymą, diegiant inovatyvius mokymo metodus bei informacines ir komunikacines technologijas.  

Tikslo įgyvendinimui bus organizuojamas intensyvus pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų mokymasis taikyti inovatyvius mokymo metodus ir IKT.

Naujienos 2012-05-28

Projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ baigiamoji konferencija.
Naujienos 2011-03-21

„IKT IR KITŲ INOVATYVIŲ MOKYMO(SI) METODŲ TAIKYMO UGDANT SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ MOKINIUS PRADINĖSE KLASĖSE KOKYBĖ“

Kovo 10dieną pasibaigė projektas „pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“. Spec. pedagogė Sigita Liukpetrienė, pradinių klasių mokytoja Erlanda Rimšienė ir lietuvių kalbos mokytoja Sigita Koroliovė nuo rudens mokėsi pažinti vaikus; rengti programas, ugdančias mokinių kompetencijas; naudoti inovatyvius ugdymo metodus; kurti interaktyvias mokymo priemones, padėsiančias organizuoti kokybišką specialaus ugdymo procesą.

Naujienos 2010-12-14


Gruodžio 13-14 dienomis Klaipėdoje vyksta projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ seminaras „IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo galimybės ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius pradinėse klasėse“, kurį veda ugdymo plėtotės centro apmokytos švietimo konsultantės Vida Makutienė iš Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos ir Neringa Juščiuvienė iš Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos.

Tai jau antrasis šio projekto seminaras. Pirmajame pedagogės Sigita Koroliovė, Sigita Liukpetrienė ir Erlanda Rimšienė sėmėsi patirties apie specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymą inkliuzinėje aplinkoje. Gruodžio mėnesio seminaras dalyvėms suteiks galimybę išmokti kurti interaktyvias mokymo priemones, padėsiančias individualizuoti ir diferencijuoti mokinių ugdymą.

Galerija

„Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“
„Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“
„Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“
„Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“
„Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“
„Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“
„Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“
„Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“
„Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“
„Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“
„Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą