Meniu Uždaryti

STEAM klubo atidarymas

Klaipėdos Litorinos mokyklos Kompetencijų
kabineto komanda pristato naujieną – STREAM klubą!

Kas tai per klubas, kas slepiasi už tų
šešių raidžių?

Iš pradžių jų buvo tik keturios – STEM. Kalba
eina apie pasaulyje jau išpopuliarėjusį, o Lietuvoje dar tik besiskinantį kelią
naująjį ugdymą, apimantį gamtos mokslus, technologijas, inžineriją ir
matematiką (angl. science, technology, engineering, math). Visų šių mokslų
mokomasi ne atskirai, o kartu, suteikiant vaikams galimybę gautas žinias
išbandyti praktiškai, rasti būdų spręsti iškilusias problemas, suprasti, kaip
skirtingos disciplinos veikia viena su kita. Neilgai trukus šis keturių raidžių
derinys pasipildė nauja raide ir visi pradėjo kalbėti apie STEAM ugdymą,
apimantį ne tik aukščiau išvardintus dalykus, bet ir menus (angl. art).

2015 metų spalio mėnesį tuomet dar
Švietimo ir mokslo ministerija kreipėsi į dešimties Lietuvos miestų –
teritorinių apskričių centrų – vadovus, kviesdama steigti STEAM – gamtos, technologijų,
inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymo – centrus mokiniams, siekiant
sudominti jaunimą sudėtingais mokslais ir paskatinti ateityje rinktis jų
studijas. Uostamiestyje šį centrą nuspręsta steigti Klaipėdos universitete. Tad
po metų, 2016 metų spalio 7 dieną, pasirašytas susitarimas su Švietimo ir
mokslo ministerija dėl STEAM atviros prieigos centro steigimo. Susipažinus su Klaipėdos
universiteto 2018–2019 metų veiklos optimizavimo priemonių planu, matyti, kad
centras vis dar tebėra vizijose, o ne realybėje.

Tačiau STEAM ugdymo idėjos Klaipėdoje vis
dėlto yra įgyvendinamos. To ėmėsi Martyno Mažvydo progimnazijos bendruomenė, viena
iš keturiolikos STEAM tinklo Lietuvoje narių, kviečianti mokinius mokytis išmaniosiose
ir robotikos klasėse. Vienas šios iniciatyvos autorių, progimnazijos
technologijų mokytojas Audrius Česnelis, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“
ir leidyklos „Šviesa“ organizuojamų Inovatyviausių mokytojų rinkimuose 2017 metais
tapo Metų neformaliojo švietimo STEAM srityje teikėju.

Remiantis Pasaulio ekonomikos forumo
paskelbta ataskaita „The Future of Jobs“, būtent STEM sektoriuose bus sukurta
daugiausia naujų darbo vietų, kadangi pagal šią ugdymo filosofiją mokoma
jaunoji karta įgyja aukštus bendradarbiavimo, komunikavimo, kūrybiškumo ir
kritinio mąstymo gebėjimus.

Pastaruoju metu galima sutikti naują
pavadinimą – STREAM (gamtos mokslai, technologijos, skaitymas ir rašymas
(raštingumas), inžinerija, dizainas ir kūrybiškumas, matematika), kuris ir
paskatino klubo atsiradimą Klaipėdos Litorinos mokykloje.

 

STREAM
klubo ateities planai:

Eil. Nr. Veikla Data Pastabos
1.  STEAM
tinklo mokyklos anketos pildymas.
2019
m. sausio–vasario mėn.
Nepatekus
į STEAM mokyklų tinklą, anketa bus pildoma 2020 m.
2. STREAM
klubo idėjos pristatymas Mokytojų tarybos posėdyje.
2019
m. vasario mėn.
Į
STREAM klubą priimami visi pageidaujantys pedagogai.
3. STREAM
klubo logotipo konkurso organizavimas.
2019
m. kovo–balandžio mėn.
Konkurso
dalyviai – visa mokyklos bendruomenė.
4. Pradinių
klasių mokytojų apklausos „Laboratorijų integravimas į ugdymą“ pravedimas.
2019
m. birželio mėn.
Apklausos
rezultatai skelbiami 2019 m. II pusmetį.
5. STEAM
ugdymo mokymai klubo nariams
Nuolat
6. Atvirų
veiklų pristatymas; dalijimasis ištekliais, reikalingais minėtų veiklų
vykdymui.
Nuolat Išsamiau
2019 m. mokyklos Veiklos plane.
7. STEAM
įtraukimas į formaliojo ir neformaliojo ugdymo planus.
2019
m. rugpjūčio mėn.
Išsamiau
2019–2020 m. m. mokyklos Ugdymo plane.
8. STEAM
renginių organizavimas mokyklos ir miesto akademinei visuomenei.
Nuolat Išsamiau
2019 m. mokyklos Veiklos plane.
9. Dalyvavimas
kvalifikacijos kėlimo renginiuose, susijusiuose su STEAM ugdymu.
Nuolat
10. Bendradarbiavimas
su STEAM tinklo mokyklomis.
Nuolat
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą